24. aprill 2009
Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine.

Uued kohustused tolliseadustiku muutustega

Tolliseadustiku julgeolekumuudatused toovad kaasa ettevõtetele uued kohustused.

1. juulist 2009. rakendub Euroopa Liidus julgeoleku ja turvalisuse kontrolli põhimõte üle tollipiiri toimetatava kauba suhtes. Sel päeval jõustuvad Euroopa Liidus täismahus julgeoleku meetmed ning julgeoleku muudatuse rakendussätted. Nendes õigusaktides on sätestatud julgeoleku ja turvalisuse kontrolli läbiviimise põhimõtted üle tollipiiri toimetatava kauba suhtes.

Nimetatud eesmärkide täitmiseks peavad liikmesriigid koos Euroopa Komisjoniga arendama ning käivitama turvalised, integreeritud ja omavahel suhtlevad tolli infosüsteemid. Need elektroonilised süsteemid luuakse selleks, et suurendada kaupade liikumise turvalisust ja rahvusvahelise kaubanduse julgeolekut, et muuta tollivormistus efektiivsemaks, et vähendada administratiivseid kulutusi. Selleks, et tagada ühiskonna kaitse asjakohaste riskipõhiste kontrollmeetmete kaudu, rakendatakse Euroopa Liidus impordi kontrollisüsteem (ICS), ekspordi kontrollisüsteem (ECS) ja transiidi andmevahetus süsteem (NCTS). Nende süsteemide kasutuselevõtmine sätestab ettevõtetele uued kohustused.

Impordi kontrollisüsteem (ICS – Import Control System)

Ühenduse tolliterritooriumile vahetult kolmandast riigist (välja arvatud Norrast ja Šveitsist) toodud kauba kohta peab esitama sisenemise ülddeklaratsiooni.

Sisenemise ülddeklaratsioon esitatakse enne kauba ühenduse tolliterritooriumile toomist.Sisenemise ülddeklaratsiooni andmekoosseis on sätestatud tolliseadustiku rakendussätete lisas 30A.Sisenemise ülddeklaratsioonid esitatakse andmetöötluse meetodit kasutades ehk elektroonselt.Sisenemise ülddeklaratsiooni peab esitama kas vedaja või vedaja teadmisel isik, kes on võtnud vastutuse kauba toimetamise eest ühenduse tolliterritooriumile (ekspedeerija – freight forwarder).

Elektroonse sisenemise ülddeklaratsiooni esitamiseks on ettevõttel kaks võimalust:).

- masin-masin liidese kaudu. Masin-masin liidestamine on tagatud X-tee kanali kaudu (tehnilised spetsifikatsioonid liidestamiseks asuvad  http://www.emta.ee/?id=24427

- veebiliidese kaudu, mis tähendab ettevõte jaoks käsitsi andmete sisestamist süsteemi.

Koos sisenemise ülddeklaratsiooniga arendab Maksu- ja Tolliamet impordi kontrollisüsteemis elektroonse manifestide töötlemise funktsionaalsuse. Elektroonset manifesti peab hakkama esitama tollile transpordivahendi saabumisel ühenduse liikmesriigist. Elektroonse manifesti esitamise ja töötlemise metoodika on sama nagu sisenemise ülddeklaratsioonil. ICS-i rakendamine toob endaga kaasa muudatusi terminalipidajate rakenduses TERM ja maanteetranspordi ülddeklaratsioonide moodulis SUMDEC, mis n-ö kolitakse ümber impordi kontrollisüsteemi.

Ekspordi kontrollisüsteem (ECS – Export Control System )

Eesti oli kaheksas riik EL-is, kes käivitas aprillis 2007 ECS-i. Algusetapi esimene samm oli elektroonilise suhtluse tagamine liikmesriikide tolliadministratsioonide vahel (ekspordi- ja väljumistolliasutuse vahel) ning kõikides liikmesriikides oli kohustus rakendada elektroonset andmevahetust alates 1. juulist 2007.

Teises etapis täiendati ECS-i funktsionaalsust peamiselt seoses julgeoleku ja turvalisuse riskianalüüsiga – lisandusid täiendavad andmeelemendid ekspordi deklaratsioonidele ja tekkis juurde võimalus esitada elektroonset väljumise ülddeklaratsiooni. Täiendava funktsionaalsusena lisati ECS-ile järelpäringu funktsionaalsus, mille abil saab teostada elektroonseid järelpäringuid lõpetamata eksportide osas.

Vahetult ühenduse tolliterritooriumilt väljaviidavate kaupade kohta tuleb esitada julgeoleku ja turvalisuse andmeid sisaldav ekspordi deklaratsioon.).

Kui ühenduse tolliterritooriumilt väljaviidavad kaubad ei ole hõlmatud tollideklaratsiooniga, tuleb väljumistolliasutusele esitada väljumise ülddeklaratsioon.Tollideklaratsioon ja väljumise ülddeklaratsioon esitatakse enne kaupade väljaviimist.Tolli- ja ülddeklaratsioonide andmekoosseisud on sätestatud tolliseadustiku rakendussätete lisas 30A.Tolli- ja ülddeklaratsioonid esitatakse andmetöötluse meetodeid kasutades.Väljumise ülddeklaratsiooni esitamise kohustus lasub isikul, kes viib kauba, või on võtnud vastutuse kauba veo eest, ühenduse tolliterritooriumilt välja või isikul, kes suudab kõnealust kaupa pädevale tolliasutusele esitada või esitada lasta, või eelnevalt nimetatud isikute esindajal.Elektroonilise ülddeklaratsiooni võib ettevõtja esitada kaustades Maksu- ja Tolliameti poolt arendatava ekspordi kontrollisüsteemi veebiliidese kaudu või Maksu- ja Tolliameti ning ettevõtte infosüsteemi vahelise masin-masin liidese olemasolul ettevõtte infosüsteemi kaudu (liidese tehnilised spetsifikatsioonid asuvad aadressil: http://www.emta.ee/?id=24743

Paralleelselt ekspordi kontrollisüsteemi arendusega arendab Maksu- ja Tolliamet elektroonset manifestide töötlemise süsteemi. Elektroonne manifest tuleb esitada tollile mere ja õhu transpordiliigi korral transpordivahendi lahkumisel Eesti sadamatest ja lennujaamadest.Ekspordi kontrollisüsteemi rakendamisega lisandub järelepäringute funktsionaalsus, mis võimaldab tõhusamalt teostada järelevalvet ekspordi protseduuri üle. Veel lisandub funktsionaalsus, mis võimaldab ettevõtetel saata Maksu- ja Tolliametile elektroonseid teateid kaupade väljumistolliasutusse saabumise ning transpordivahendi väljumise kohta.

 

Transiidi andmevahetuse süsteem (NCTS – New Customs Transit System)

Lisaks paberivabale transiidikeskkonnale, mida on tänaseks rakendatud kõikides liikmesriikides, luuakse lisameetmed, mis tulenevad tolliseadustiku ning rakendussätete turvalisuse ja julgeoleku meetmetest. Toimub uue automatiseeritud transiidisüsteemi (NCTS-i - New Computerized Transit System´i) laiendamine, milles arvestatakse võimalusega kasutada transiidideklaratsioone sisenemise ja väljumise ülddeklaratsioonidena, nagu on ette nähtud Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruses (EÜ) nr 648/2005 ning Komisjoni määruses (EÜ) nr 1875/2006. ).

 Transiidiprotseduuri (kaasa arvatud TIR-märkmiku) andmete esitajal on võimalik valida kas ta esitab transiidideklaratsiooni ülddeklaratsiooni rollis või lisaks transiidideklaratsioonile esitab sisenemise või väljumise ülddeklaratsiooni.Transiidiprotseduuri andmeid võib kasutada sisenemise või väljumise ülddeklaratsioonina, kui on täidetud alljärgnevad tingimused:• kaubad tuuakse ühenduse tolliterritooriumile või viiakse sealt välja transiidiprotseduuriga• transiidi andmeid vahetatakse infotehnoloogia ja arvutivõrgu abil• andmed hõlmavad tollikoodeksi rakendusmääruse (1875/2005) lisas 30A nõutavaid kõiki andmeidTransiidideklaratsiooni, kaasa arvatud TIR-märkmiku, andmeid (edaspidi transiidideklaratsiooni) esitab tollile printsipaal, vedaja (TIR-märkmiku valdaja) või vedaja teadmisel isik, kes on võtnud vastutuse kauba veo eest ühenduse tolliterritooriumil.Elektroonilise transiidideklaratsiooni võib ettevõtja esitada ülddeklaratsiooni rollis, kasutades Maksu- ja Tolliameti veebiliidest või Maksu- ja Tolliameti ja ettevõtte infosüsteemi vahelise masin-masin liidese olemasolul ettevõtte infosüsteemi kaudu (liidese tehnilised spetsifikatsioonid asuvad aadressil: http://www.emta.ee/?id=24760

Euroopa Komisjon võttis vastu määruse, mille kohaselt ICS-i ja ECS-i kasutamine ettevõtete jaoks ei ole kohustuslik kuni 1. jaanuarini 2011. aastal, mis tähendab, et elektroonsete sisenemise ja väljumise ülddeklaratsioonide esitamine ettevõtete jaoks on vabatahtlik.

Infosüsteemide piloteerimine ja koolitused

Infosüsteemide edukaks rakendamiseks viib Maksu- ja Tolliamet 4. –24. maini 2009 .aastal läbi paralleelselt kõigi kolme infosüsteemi pilootprojekt. Pilootprojektides osalemiseks tuli ettevõtetel esitada oma piirkonna maksu- ja tollikeskusele kirjalik taotlus. Taotlusi laekus kokku üle Eesti 22-lt ettevõttelt, neist ICS-i soovis piloteerida 15, ECS-i 18 ning NCTS-i 11 ettevõtet. Hea meel on tõdeda, et jätkuvalt on aktiivseid tollikliente, kes on valmis andma omapoolset panust infosüsteemide piloteerimisse ning ei pea paljuks teha piloteerimisperioodil dubleerivat tööd. Paljud eelseisvas piloodis osalevatest ettevõtetest on andnud oma panuse eelnevatel aastatel COMPLEX-i, TERM-i, SUMDEC-i ja ENCTS-i piloteerimisel. Pilootprojekti läbiviimine annab võimaluse leida süsteemides esinevaid vigu ning võtta arvesse klientide poolseid ettepanekuid süsteemide kliendisõbralikumaks muutmisel.

Autor: Annely Plees

Jaga lugu
Logistikauudised.ee toetajad:
Tõnu TrammLogistikauudised.ee juhtTel: 52 777 80
Anu SoometsSündmuste programmijuht Tel: 5164397
Rain JüristoReklaamimüügi projektijuhtTel: 6670 077