Aasta Logistikategu 2011 finalistid

Tänavu sügisel valitakse juba kümnendat korda Aasta Logistikategu. Vaata finaali jõudnud tegusid ja hääleta oma lemmiku poolt.  

Käesolevaga kuulutame avatuks rahvahääletuse Aasta Logistikateo 2011 väljaselgitamiseks. Selleks saatke palun hiljemalt 10.12.2011 e-kiri oma lemmikteoga aadressile sensei@sensei.ee, lisades hääletaja identifitseerimiseks kindlasti ka enda nime ja ettevõtte. Hääletada saab vaid üks kord ja ühe logistikateo poolt. Omaenese logistikateole antud hääled ei lähe arvesse.

Finaali jõudnud logistikategusid hinnatakse nii kaheksaliikmelise zürii, kui Eesti logistikaavalikkuse poolt hääletamise teel. Sealjuures on zürii otsusel 50% ning avalikkuse hinnangutel 50% osakaal. Võitja selgub kaalutud häälte summeerimisel. Punktide võrdse jagunemise korral saab määravaks zürii otsus. Zürii koosseisu kuuluvad kolm Äripäeva logistikaajakirjanikku ning viis PROLOG-i juhatuse liiget. 

Konkursi Aasta Logistikategu 2011 finalistid 

1. 3Selli – Lahinglennukite termokiletamine
Soovimaks oma müüdavat vara kaitsta võimalike transpordil tekkivate kahjustuste vastu, soovis meie klient leida võimaluse lahinglennukite katmiseks kogu transpordiprotsessi vältel. Lennukite suuremad osad kaeti eraldi. Sensitiivsematesse kohtadesse asetati niiskust imavad kotikesed, mis välistavad niiskuskahjustused temperatuuri muutumisel. Kile kinnitati ja kuumutati kuumseadmega. Katmisprotsessi lõpetuseks lisati ventilatsiooniklapid säilitamaks loomulik ventilatsioon. Kile kahjustamine transpordil pakub kaubaomanikule võimaluse leidmaks kahjustuse tekkehetk.

2. Eesti Logistikaklaster – Pööringud Tallinna Sadama, Tallinna Lennujaama ja CF&S’i koostöös
Eesmärk oli teha Tallinnast Läänemere kruiiside algus- ja lõpp-punkt, tuues Eestisse rohkem pööringuturiste, kelle teenindamine on keskmisest suurema kasumlikkusega nii kaubandus-, turismi- kui ka transpordisektorile. Laevakruiiside mõistes on pööring reisijate vahetamise protseduur, kus sama sihtkoht on nii kruiisi algus- kui ka lõpp-punktiks. Kruiisifirma Happy Cruises lõpetas Tallinnas kruiisi, saatis reisijad lennuki peale, võttis lennujaamast uued turistid vastu, kellega järjekordsele kruiisile mindi. Tallinnas toimus pööring 5 korda, teenindati 7204 kruiisireisijat. Vastavalt Tallinna Sadama analüüsile on pööringu kogukäive tavakülastustest 2,3 korda suurem (kruiisifirma ostud ettevõtetelt, reisijate kulutused linnas) ning 3,6 korda suurem kui võrrelda ainult kruiisifirma oste ettevõtetelt (sadama-, lootsi-, lennujaama- ja veeteedeameti maksud, transport, ekskursioonid, pagasikäitlus, agenteerimistasud, laevavarustamine jms). Tänu edukale tööle käesoleval aastal, on 2012 oodata kuni 20 000 pööringuturisti. Pööringu teostajad olid Eesti Logistikaklastris koostööd tegevad Tallinna Sadam, Tallinna Lennujaam ja CF&S Estonia (tegeles laevade agenteerimise ja reisijate pagasi veoga).

3. Eesti Raudtee – Koidula piirijaama avamine
Kaasaegse Eesti suurim rajatud uus taristuobjekt, 70 miljonit eurot maksnud ja tänavu avatud Koidula moodne piirijaam, suurendab raudtee läbilaskevõimet, Eestit läbivate logistikakanalite konkurentsivõimet ning muudab kaupade piiriülese liikumise efektiivsemaks koondades piiriületusega seotud protseduurid ning kaubakäitlemise ja raudteeveeremi hooldusega seotud funktsioonid kompaktselt ühte jaama. Nüüdsest on taas võimalik raudteed pidi üle piiri liigutada kõiki kaubagruppe. Koidula jaama rakendumisega vabanes Tartu piirijaama staatusest, millega vähenesid oluliselt linna turvalisuse ja ohutusega seotud riskid. Piirijaam taasühendas Eesti territooriumil Tartu-Valga-Koidula raudteelõigud, mis avab uued võimalused kaupade ja reisijate veoks nii Eesti siseselt kui naaberriikide vahel ning arendab kohalikku elu.

4. Farm Plant Eesti (FPE) – Veotellimuste ja arvete haldamise süsteemi väljatöötamine
2011. aastal arendas FPE välja viljavedude korraldamiseks infosüsteemi lahenduse veotellimuste ja veotarvete haldamiseks. Süsteem on veebipõhine ning veotellimuste keskkonda pääsevad ligi tarnijad (veotellimuste esitamiseks) ning lepingulised transpordiettevõtted (veotellimuste täitmiseks võtmiseks ning toimunud vedude kinnitamiseks). Veoarved vormistatab FPE vedajate eest ise. Selle tulemusena on paranenud logistiku tööaja kasutamise efektiivsus (logistik suudab päevas hallata ~80 koormat – võtta vastu veotellimusi, jagada neid vedajatele, jälgida veotellimuste täitmist ning kinnitada vedusid veoarve koostamiseks). Samuti on paranenud veoarvete täpsus (kulude kokkuhoid) ning kuna veoarveid teeb Farm Plant ise, siis hiljemalt 3 päeva pärast vedu on neil ka veoarved olemas. Süsteemi arendamise rahaliseks investeeringuks oli 0 eurot ning ainuüksi arvete tegemise üle kontrolli võtmisega on saavutatud kulude kokkuhoid viljahooajal (6 nädalat) ca 12 000 eurot (enam tehtud arvete tõttu + tööaja kokkuhoid arvete kontrollimisel).

5. Girf – Elektroonilise piirijärjekorra süsteemi GoSwift väljatöötamine
Siseministeerium, Girf OÜ ja ERAA töötasid koostöös välja GoSwift sõidukite elektroonilise järjekorrasüsteemi. Alates 01.08.2011  töötab see kõikides Eesti-Vene maanteepiiripunktides, Venemaa suunal. Süsteemi aadress on www.eestipiir.ee. Eraldi konkursi raames loodi turvalised piiriääsed sõidukite ootealad. GoSwift võimaldab juhtidel piiriületuse aega eelnevalt broneerida. Autod seisavad elektroonilises järjekorras ning saabuvad piirile vahetult enne nende piirile suunamist. Käivitatud süsteemi tulemusena on füüsilised järjekorrad piiripunktides kadunud; likvideeriti võimalus järjekorrakohaga hangeldamiseks; tegelik piiriületuse ooteaeg on lühenenud; piiriületamise aeg on ennustatav, mistõttu juhid saavad oma aega reguleerida; veofirmadel ja kauba omanike tulud on kasvanud, kuna kaup, kallid liisinguveokid ning autojuhid ei pea seisma päevade kaupa piirijärjekordades.

6. Lux Express – Simple Express rahvusvaheliste odavbussiliinide käivitamine
Lähtuvalt Lux Express Grupi missioonist pakkuda paremaid reisilahendusi ja visioonist vedada aastal 2013 üks miljon reisijat toodi 2010. aastal turule Simple Expressi tootekontseptsioon. Simple Express on odavbussiliinide võrk, mis ühendab omavahel Tallinnat, Riiat, Vilniust, Peterburi ja Varssavit. Simple Express pakub head teenindust ja võimalust reisida kaasaegsete ning mugavate bussidega kõikidesse sihtpunktidesse soodsalt. Piletihinnad kõikidesse sihtpunktidesse algavad 3 eurost. Samuti on liinidel vahepeatused Pärnus, Tartus ja Kaunases. 2010. aastast on Simple Expressi bussidega reisinud juba üle 275 000 reisija. Kui algselt võeti Simple Express bussidena kasutusele kuni 8 aasta vanused renoveeritud bussid, siis tänaseks on bussipark vahetatud uute vastu.

7. Pakendimeister – Kärgpappaluste väljatöötamine
Pakendimeister OÜ juurutas tootmisse kärgpapist aluste tootmise. Kärgpappaluste tootmine Eestis sai alguse ideest leida alternatiivi rasketele ja mitte eriti loodussõbralikele puitalustele. Meie eesmärgiks on tõsta tootmis-, logistika- ja transpordiettevõtete efektiivsust kaupade transpordil, läbi mille tekib võimalus suurendada kasumlikkust. Tänu aluste väikesele kaalule (ca 3kg) on neid oluliselt kergem ja lihtsam käidelda kui puitaluseid. Samas on nad ka loodussõbralikud (1 aluse valmistamiseks kulub ainult 3kg puitu, puitaluse valmistamiseks aga ca 30kg puitu) ning lihtsalt taaskäideldavad. Aluste valmistamisel lähtutakse alati kliendi soovist, arvestades kasutamistingimusi ja otstarvet (mõõtmed, kandevõime, transpordi eripära jne). Samuti on võimalik aluseid kujundada selliselt, et kasutades neid müügisaalis koos atraktiivse pakendiga, ei pea mõtlema eraldi kaubaalust varjavatele materjalidele.

8. Sillamäe Sadam – Veokite parklakompleksi Sillamäe Truck Stop avamine
Sillamäe Truck Stop parklakompleksi rajamisel ei lähtutud üksnes äriühingu enda huvidest, vaid palju laiemaid eesmärke oli mitu:
• Kahe suure majandusruumi – EL ja SRÜ - vahelise kaubavahetuse ja logistika soodustamine.
• Liiklusohutuse ja keskkonnatingimuste parandamine Ida-Virumaal.
• Veokijuhtidele puhke- ja olmetingimuste loomine.
• Eesti riigi maine ja konkurentsivõime tõstmine.
• Tolliametnike töötingimuste parandamine.
Sillamäe Truck Stopi rajamisega kaasnes:
• Esimese Euroopa tingimustele vastava turvalise veokite parkla teke Ida-Euroopas, kus juhtidel on võimalik puhata olenemata sellest, kas nad liiguvad üle riigipiiri või mitte.
• Kadusid pikad veokite järjekorrad maanteel E20, mis ohustasid liiklust ja keskkonda (sh. Narva linnas).

• Autojuhid võivad piiriületuse aja varakult broneerida ja kasutada seda aega töö- ja puhkeaja režiimi rikkumata otstarbekamalt. Juhte teavitatakse piiriületuse aja saabumisest varakult valgustabloode abil ja telefoni teel, vajadusel on ka äratusteenus.
• Teenused autojuhtidele: tollikontroll, veoste deklareerimine ja eeldeklareerimine, tolliteabe elektroonne  edastamine, kohvik, tualetid, duširuumid, sideteenused, prügikonteinerid, veokite väikeremont jms. Teenuste nimekiri edaspidi pikeneb, näiteks laevapiletite ostmise näol Venemaale.
• Parkla hoones said uued töö- ja olmeruumid tolliametnikud. Nüüd saab Sillamäe tollipunkt osa koormust üle võtta ka Narva kitsastes tingimustes töötavalt maanteepiiripunktilt.
• Kui peaks hakatama rajama üle Narva jõe uut silda koos tollirajatistega, siis pole seal vaja suurt  territooriumi – veokite jaoks saab kasutada Sillamäe ooteala.
Parklakompleks töötab ja esimesed tulemused on rõõmustavad.

9. Tartu linnavalitsus koostöös SEBEga – Tartu ühistransporditeenuse kaasajastamine
Tartu ühistransporditeenuse uuendamise algatajaks oli Tartu linnavalitus, idee teostajaks bussifirma SEBE. Üheks eesmärgiks on pakkuda ühistransporti kasutavale linnakodanikule senisest suuremat mugavust ja kindlustunnet ning  innustada autoga sõitjaid valima ühistransporditeenuseid, teiseks on tuua linnaliiklusesse keskkonnasäästlikumaid lahendusi. 

2011. aasta jaanuarist tõi SEBE liinile 51 uut kaasaegset madalapõhjalist ja ühtse värvilahendusega linnaliinibussi, mille  hulgas on ka Eesti esimesed 5 gaasibussi. Kõikidel bussidel on elektroonilised infotablood, mille juurde on võimalik tulevikus integreerida peatuste reaalaja infosüsteem. Uuenenud on ka remondikorraldus, kus busside remonti korraldavad täies ulatuses busside tootjapoolsed müügiesindused. See võimaldab operaatoril keskenduda kõrgeima reisiteenuse kvaliteedi tagamisele. 

Linnaliinis on reisijate arv 2011. aasta esimese 10 kuuga kasvanud 400 000  võrra (ca 4%) ning piletitulu suurenenud ca 7%. Reisijate tagasiside on olnud väga positiivne ning ühtne bussidisain on muutnud linnapildi sümpaatsemaks. Gaasibussid on õigustanud end töökindlusega ning ca 10% madalamate opereerimiskuludega.

10. Viru Keemia Grupp (VKG) – Põlevkiviveokite asendamine 13km pikkuse tarnekonveieriga
Kaetud maapealse konveieri projekti alustati 2009. aastal. Rajatise pikkuseks on 13 kilomeetrit ja laiuseks 4 m, see on pikim konveier Ida-Euroopas. Koormatud konveieri kiirus on 20 km tunnis. Konveieri jaoks rajatud koridori laius on 12 meetrit (ühel pool konveierit kulgeb teenindustee) ning see läbib viie valla territooriumi. Konveieri projekti planeerimisse olid kaasatud ka avalikkus, loodusspetsialistid ning jahimehed. Kogu trassi pikkuses on konveieris spetsiaalsed väikeloomade tunnelid ning sillad suurte loomade jaoks, et kõikidele metsaelanikele oleks tagatud konveieri ületusvõimalus.

VKG Ojamaa kaevandusest kulgev konveier hakkab alates 2012. aasta algusest tarnima põlevkivi kõikidele kontserni õlivabrikutele. Tunnis hakkab uus konveier tarnima 700 tonni toorainet, päevas see teeb 10 000 tonni ja aastas kuni 3 200 000 tonni. Konveieri tarnevõime on võrreldav 150 veoautoga või vähemalt 100 raudteevaguniga, millele oleks olnud vaja rajada ka raudtee. Projekti kogumaksumus on 13,8 miljonit eurot. Toormaterjali tarnimisel puudub tolm ja heitgaasid, see ei kahjustata teid ja müra praktiliselt puudub. Uut rajatist teenindab ja hooldab vaid 14 inimest. Projekt sai teostatud koostöös Saksa ehituskontserniga ThyssenKrupp.

Varasematel aastatel on Logistikateo eest Suure Auhinna pälvinud DPD Eesti, SmartPOST, Magnum Logistics, A Le Coq, Lextrans/Autologistika, Sillamäe Sadam, DFDS Transport (praegune DSV), Schenker ja Telema. 


 

Osale arutelus

  • Kadrin Karner

Toetajad

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

Seotud lood

Jälgi Logistikauudiseid sotsiaalmeedias

RSS

Toetajad

Tööriistad

=
=
=
=
Transpordiliik:
Kui kaup on pakitud alustele, täitke ära aluste lahtrid. Kui kaup ei ole pakitud alustele, täitke ära kauba kirjelduse lahtrid.
Mahukaalu arvutamisel on võetud aluseks:
Autotranspordis 1 m³ = 333 kg.
Lennutranspordis 1 m³ = 167 kg.
Mahukaal: kg
Maht:

NASDAQ OMX Tallinna, Riia ja Vilniuse börsiinfo 15 minutilise viivitusega.

Valuuta Tähis Kurss +/- %
Austraalia dollar AUD 1,59 0.1952879
Brasiilia reaal BRL 4,27 0.0164107
Bulgaaria leev BGN 1,96 0
Filipiinide peeso PHP 60,06 0.2068943
Hiina jüaan CNY 7,73 0.0764288
Hongkongi dollar HKD 8,92 0.0314067
Horvaatia kuna HRK 7,42 0.0013471
Iisraeli seekel ILS 4,20 0.0262079
India ruupia INR 80,95 0.0778874
Indoneesia ruupia IDR 16116,99 -0.263744
Islandi kroon ISK 137,63 0.0072664
Jaapani jeen JPY 124,41 -0.1685123
Kanada dollar CAD 1,51 0.0926968
LAV rand ZAR 15,74 0.2126427
Lõuna-Korea vonn KRW 1285,03 -0.2034714
Malaysia ringgit MYR 4,69 0.3939537
Mehhiko peeso MXN 21,79 0.067517
Norra kroon NOK 9,74 0.1161703
Poola slott PLN 4,28 0.0280243
Rootsi kroon SEK 10,25 0.0302625
Rumeenia leu RON 4,71 0.0977517
Singapuri dollar SGD 1,54 0.0453339
Suurbritannia nael GBP 0,88 0.0680812
Šveitsi frank CHF 1,13 0.0882613
Taani kroon DKK 7,47 0.0174151
Tai baht THB 36,12 -0.0453822
Tšehhi kroon CZK 25,58 0.0352003
Türgi liir TRY 6,05 0.0545626
Ukraina grivna UAH 31,80 0.0176136
Ungari forint HUF 317,30 0.022066
USA dollar USD 1,14 0.0175994
Uus-Meremaa dollar NZD 1,69 0.047413
Valgevene rubla BYN 2,44 0.0368535
Vene rubla RUB 75,43 0.033817

Valdkonna töökuulutused

VENIPAK EESTI OÜ otsib MÜÜGIESINDAJAT

Venipak Eesti OÜ

24. jaanuar 2019