(Sisuturundus) Uus ametiauto maksustamise kord: 6 võimalust auto kasutamiseks

Uue ettevõtte sõiduautode maksustamise korra on läbi analüüsinud Ecofleeti Eesti müügidirektor Marko Rebane. Tema arendas ka allpool oleva kalkulaatori ning pani kirja 6 võimalust auto ametisõitudeks kasutamisel, mis aitab leida igale ettevõtjale kõige kasulikuma lahenduse.

2018. aasta 1. jaanuarist muutus ettevõtte autode erakasutuse maksustamine. Senine erisoodustuse süsteem asendub auto võimsusest sõltuva arvestusega. Kui ettevõtte M1-kategooria autot plaanitakse kasutada ainult ametisõitudeks, tuleb Maanteeameti e-teeninduses teha sõiduki kohta vastav märge. Kui autot kasutatakse nii ameti- kui ka erasõitudeks, tuleb ettevõttel maksta erisoodustuse pealt makse. Samuti saab kuludest maha arvata vaid 50% käibemaksust.

Kalkulaator: arvuta enda jaoks parim lahendus

Meie kogemusel kasutavad ettevõtted ametisõitude tegemiseks põhiliselt 6 eri varianti. Täida ära igakuised kulude lahtrid (ilma käibemaksuta), läbisõidud ja auto võimsus ning saad teada, kui soodne või kulukas üks või teine variant sinu ettevõtte jaoks on.

Tabelis on esimese variandi kohta igal juhul ära toodud küll kulud, aga seda lahendust segakasutuse puhul (ameti- ja erasõidud sama autoga) kasutada ei tohiks. Kalkulaatori all on iga kasutamise võimalus ka täpsemalt lahti kirjutatud.

  1. Ettevõtte auto on mõeldud ainult ametisõitude tegemiseks, erakasutus on keelatud. Maanteeameti registris on tehtud vastav märge. Autoga seotud kuludelt saab tagasi 100% käibemaksust. Tõestamaks, et autot reaalselt ainult ametisõitudeks kasutatakse, on parim viis GPS-sõidupäevik.

  2. Ettevõtte M1-kategooria sõiduauto on segakasutuses, erasõidud on lubatud. Erisoodustus makstakse võimsuse põhiselt, autoga seotud kuludelt saab tagasi 50% käibemaksust. Sõidupäevikut EMTA jaoks pidama ei pea, aga töösõitudest ülevaate saamiseks on päevik siiski tulemuslik lahendus.

  3. Variant 2 täiendus - segakasutus, aga töötaja maksab erasõidu pealt autokasutustasu näiteks 30 senti kilomeetrilt. Selle variandi puhul peab ettevõtte ikka erisoodustust maksma ja käibemaksu saab vaid 50% tagasi, aga töötaja maksab auto kasutamise eest isiklikuks tarbeks - see distsiplineerib autot mitte liigselt kasutama ning korvab ka osa kuludest. Aruandluse pidamiseks on vajalik pidada sõidupäevikut ja auto kasutaja kompenseerib erasõidud vastavalt kokku lepitud kilomeetrihinnale.

  4. Ettevõtte N1-kategooria sõidukiga on lubatud ka erasõidud. Kui ettevõttes on töötajaid, kellele on ametiauto niiöelda palgalisa, siis on kõige otstarbekam neile anda kasutusse N1-kategooria sõiduk. N1-kategooria sõidukil võetakse erisoodustuse aluseks tegelik omatarbe hind - meie kogemusel on see tavaliselt vahemikus 15-30 senti kilomeetri kohta. Erisoodustusmaksu saab tasuda täidetud sõidupäeviku ning tegeliku saadud erisoodustuse pealt. Lisaboonusena saab N1 kategooria sõidukil tagasi arvestada ka 100% sisendkäibemaksust. NB! 2018. aastast lubatakse segakasutuses oleva N1-kategooria sõidukil vabatahtlikult kasutada ka kilovatipõhist erisoodustuse arvestuse alust.

  5. Ettevõtte N1-kategooria sõidukiga on lubatud  ka erasõidud  JA töötaja maksab tekkiva erisoodustuse kinni. See on ettevõttele ilmselt kõige soodsam lahendus. Kui lisaks neljandas punktis toodud headele külgedele maksab töötaja ka tekkiva erisoodustuse kinni (erasõitude läbisõit X tegelik kilomeetri hind), ei pea ettevõtte erisoodustuse pealt makse maksma.

  6. Töötaja kasutab ametisõitudeks oma isiklikku autot, esitab tööandjale sõidupäeviku ning saab töösõitude eest kompensatsiooni maksimaalselt 30 senti kilomeetri kohta. Maksuvabalt on lubatud igas kuus hüvitist maksta kuni 335 eurot, suurema summa pealt tuleb tasuda erisoodustusmaksu.


Soodsaimad lahendused on N1-kategooria või isiklik auto ametisõitudeks

Kui töötajal on vaja teha sama autoga nii era- kui ka ametisõite, siis ettevõtte seisukohalt on pea alati soodsaim lahendus võtta kasutusele N1-kategooria auto JA määrata reegel, et töötaja maksab erasõitudest tekkiva erisoodustuse kinni. Kindlasti ei tohi sel juhul ära unustada sõidupäevikut, mis annab selguse, kui palju tehti erasõite, et erisoodustust korrektselt arvutada ja seda pärast ka vajadusel maksuametile tõestada.

Teine soodne variant on maksta isikliku auto kasutamise eest kompensatsiooni. Kui ametisõite pole väga palju, eelistab ilmselt ka töötaja seda lahendust. Jäädes maksuvaba 335 euro piiridesse, puudub maksukohustus ja ka kulude haldamine on lihtsam. Mitmed Ecofleeti kliendid on läinudki seda teed, et müüvad ametiautod (turuhinna lähedasel tasemel) oma töötajatele ja maksavad ametisõitude eest kompensatsiooni. Eriti mõistlik on selline lahendus siis, kui auto on keskmisest võimsam. Isikliku sõiduauto kompensatsiooni kohta soovitan lugeda Ecofleeti blogipostitust “Isikliku sõiduauto kompensatsioon – kõik, mida sul on vaja teada.”

Uuendused ettevõtte autode erakasutuse maksustamises

Varem kehtinud erisoodustuse maksimaalne piirmäär 256 eurot kuus sõiduauto koha asendati auto võimsusest sõltuva arvestusega ning otsustati määrata kilovati hinnaks 1,96 eurot. Seega kujuneb erisoodustuse maksukohustuseks ehk tulu- ja sotsiaalmaksuks 1,3 eurot ühe kilovati kohta kuus. Sõiduautode puhul, mis on vanemad kui viis aastat, kehtestatakse erisoodustuse hinnaks 75 protsenti kilovatipõhise arvestuse alusel arvutatud maksubaasist. Erisoodustust saab arvutada kalkulaator.ee lehel.

NB! Käibemaksu osas tuleb ametiauto kasutustüüp paika panna kogu aastaks. 10. veebruariks tuleb ära määrata, kas sel aastal tehakse ametiautoga vaid ametisõite või (märke tegemata jätmisel) on auto segakasutuses. Pärast 10. veebruari märget muutes hakkab muudatus sisendkäibemaksu osas kehtima järgmisel kalendriaastal. (Käibemaksuseaduses §30, lg8)

Kuidas tõestada, et teen ainult ametisõite?
Kõige parem viis sõitudest ülevaate saamiseks on sõidupäeviku pidamine, kus on kirjas, millal kus käidi ja mis on sõidu eesmärk. Kõige mugavam ja läbipaistvam viis sõidupäevikut pidada, on paigaldada autole GPS-seireseade, mis kõik sõidud automaatselt salvestab. Nii väheneb pettuste oht ja ka Eesti Maksu- ja Tolliamet peab GPS-sõidupäevikut usaldusväärseks vahendiksGPS-sõidupäevik on kasulik ka ettevõtjale, et saada reaalne ülevaade ametisõitudest ning sellest, kus nende vara (auto) liigub.

NB! Kui ametiautodena on kasutusel rendiautod (mida kasutatakse vaid ametisõitudeks), tuleb ka need Maanteeameti registrisse kanda.

Mis juhtub kui ma erasõiduga vahele jään?
Kui ettevõtte M1-kategooria auto on määratud vaid ametisõite tegema ning kontrolli käigus ei suudeta tõestada, et erasõite pole tehtud, võib ettevõttelt nõuda erisoodustusmaksu koos intressiga tagasiulatuvalt kuni kolme aasta eest (sest kui sa ei suuda erasõite välistada 2018. aasta jaanuaris, siis ei suuda sa seda ilmselt teha ka näiteks 2016. aasta jaanuaris). Veel enam, samasuguse nõude võib ühe rikkumise puhul saada kogu ettevõtte M1-kategooria autopark, sest kui ei suudeta hallata ja tõestada vaid ametialast kasutust ühe auto puhul, siis võib suure tõenäosusega ka teiste sõidukite puhul sama olukord olla.

Sõidupäevik ei kao kuhugi ka 2018. aastal
Väga paljud meedias avaldatud artiklid on tekitanud eksiarusaama, et alates 2018. aastast kaob sõidupäeviku pidamise vajadus. Tegelikkuses ei ole vaja sõidupäevikut pidada vaid neil M1-kategooria ametiautodel, millega on lubatud teha erasõite ning mille pealt tasutakse erisoodustusmaks vastavalt auto võimsusele. Kui tehakse ainult ametisõite, on kindlasti vaja selle kohta tõendusmaterjali ja sõidupäevik on selleks parim viis.

Ettevõtte tulemuslikkuse ja läbipaistvuse huvides on hea omada ülevaadet, mis ametisõite tehakse. 
GPS-seireseadme abil saab kulusid arvestada tegelike sõitude kilometraaži alusel ja töötaja ei pea kulutama oma tööaega, et sõidupäeviku täitmiseks üritada meenutada või välja mõelda eelmises kuus tehtud sõite.

Kui ettevõttes kasutatakse GPS-jälgimislahendust, mis automaatselt registreerib kõik töösõidud, on ka ettevõtte juhil ühtegi lisaliigutust tegemata võimalik vaadata, kes, kus ja millal tööülesandeid täitis ning kui palju sõitis. See muudab kontorist väljas töötavate inimeste tegevuse palju läbipaistvamaks ja samas ka distsiplineerib - samamoodi nagu avatud kontor, kus on näha, kes teeb tööd ja kes tukub laua taga. Ideena võivad meeskonnad tehagi kuud kokkuvõtva koosoleku, kus sõitude raporti põhjal vaadatakse üle, mida viimase kuu aja jooksul tehtud sai ja mis tulemus on.

Kust saada abi, nõu?
Ettevõtte autode kasutamise nõuded on üsna nüansirohked ja vajavad korrektset lähenemist. Kui teil on ettevõtte autopargi haldamisel ja kulude vähendamisel abi vaja, võtke ühendust Ecofleeti meeskonnaga. Oleme  aidanud tuhandetel äriklientidel ametiautode haldamist korraldada juba 10 aastat, oleme kursis, kuidas ettevõtted autosid kasutavad ja millised on head praktikad. Selle kogemustepagasi abil suudame anda soovitusi ja pakkuda lahendusi, milline on kõige efektiivsem viis autode töö-ja erasõitudeks kasutamisel.

Marko Rebane
Ecofleet Eesti OÜ
Tel 6 829 500
myyk@ecofleet.com

 

Sisuturundus (ST) on oma kauba, teenuse või firma tutvustamine huvitavate lugude jutustamise kaudu. Vormilt sarnaneb ST kvaliteetsele meediale, mistõttu on väga oluline, et ST oleks lugeja või vaataja jaoks ühemõtteliselt eristatud. ST on uudne ja moodne turundusviis, mille puhul jagatakse klientidega ka infot, mis varem jäi vaid siseringi teada. ST teenib alati tellija turunduslikke eesmärke.

Toetajad

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

Jälgi Logistikauudiseid sotsiaalmeedias

RSS

Toetajad

Tööriistad

=
=
=
=
Transpordiliik:
Kui kaup on pakitud alustele, täitke ära aluste lahtrid. Kui kaup ei ole pakitud alustele, täitke ära kauba kirjelduse lahtrid.
Mahukaalu arvutamisel on võetud aluseks:
Autotranspordis 1 m³ = 333 kg.
Lennutranspordis 1 m³ = 167 kg.
Mahukaal: kg
Maht:

NASDAQ OMX Tallinna, Riia ja Vilniuse börsiinfo 15 minutilise viivitusega.

Valuuta Tähis Kurss +/- %
Austraalia dollar AUD 1,62 -0.0431247
Brasiilia reaal BRL 4,33 0.0462471
Bulgaaria leev BGN 1,96 0.0306905
Filipiinide peeso PHP 62,58 0.0511632
Hiina jüaan CNY 8,01 0.0512289
Hongkongi dollar HKD 9,07 0.0463055
Horvaatia kuna HRK 7,41 0.0269916
Iisraeli seekel ILS 4,22 0.0995449
India ruupia INR 85,44 0.0515271
Indoneesia ruupia IDR 17606,16 0.0518269
Islandi kroon ISK 134,44 0.0223198
Jaapani jeen JPY 129,50 0.09275
Kanada dollar CAD 1,50 0.0332469
LAV rand ZAR 16,61 -0.1274881
Lõuna-Korea vonn KRW 1314,64 0.4147539
Malaysia ringgit MYR 4,81 0.0270321
Mehhiko peeso MXN 21,80 0.0036692
Norra kroon NOK 9,44 0.0063589
Poola slott PLN 4,29 0.0023301
Rootsi kroon SEK 10,36 -0.0260535
Rumeenia leu RON 4,66 0.0278976
Singapuri dollar SGD 1,59 -0.0125502
Suurbritannia nael GBP 0,88 0.0568182
Šveitsi frank CHF 1,14 0.052521
Taani kroon DKK 7,46 0.0147477
Tai baht THB 37,82 0.0825674
Tšehhi kroon CZK 25,81 0.0154985
Türgi liir TRY 6,69 -0.088136
Ukraina grivna UAH 32,33 0.051994
Ungari forint HUF 322,48 -0.0186023
USA dollar USD 1,16 0.0259067
Uus-Meremaa dollar NZD 1,76 -0.3622573
Valgevene rubla BYN 2,44 -0.0204491
Vene rubla RUB 75,93 -0.0601475

Valdkonna töökuulutused