Mis on sisuturundus?

Sisuturundus on moodne trend kogu maailmas, mille lbi ettevtted tutvustavad oma parimaid kogemusi, tooteid ja teenuseid.

Sisuturundusliku artikli phifookus on:

Tavapraselt jutustab ST artikkel, kuidas ettevtte tegevus, toode vi teenus muudab nii olemasolevate kui ka tulevaste klientide tegevust lihtsamaks, kasumlikumaks ning tstab konkurentsivimet.

Parima tulemuse ja loetavuse saavutamiseks on soovitav kasutada ST artiklites:

Lisaks ST artiklile uudisena on ST teostatav ka fotogaleriina, videona, veebirakendusena, tootetutvustusena jne.

ST artikkel lhtub alati artikli eest tasunud kliendi huvidest ning seal sisalduva info tesuse eest vastutab klient. Artiklite professionaalsuse tagamiseks ja uudisvrtuse tstmiseks kasutame kirjutamisel professionaalseid kirjutajaid.